dimarts, de novembre 08, 2005

Interès per incloure Xen en el nucli de Linux

La tecnologia de virtualització permetria crear diversos servidors dedicats funcionant sobre la mateixa màquina, cosa que facilitaria l'estalvi en maquinari i simplificaria la gestió.

Xen és un sistema de virtualització desenvolupat per la Universitat de Cambridge que permet executar nombroses instàncies de diversos sistemes operatius sobre una sola màquina, aïllant cadascun dels sistemes, que s'executen sobre un únic sistema conegut com a "host". Xen és una tecnologia lliure i oberta, que s'ha anat incorporant gradualment i amb gran èxit al món del programari lliure amb Linux com a paradigma.

És gràcies a aquest èxit que cada cop més s'està demanant que aquesta tecnologia s'inclogui en el kernel (nucli) de Linux, proporcionant així una eina molt útil a les empreses per a crear servidors; posem-ne un exemple pràctic: una instal·lació de GNU/Linux amb diverses màquines virtuals Xen, una amb el servidor de correu, una altra amb el servidor web, una altra com a servidor de fitxers,... Si una d'elles es pengés, no afectaria les altres, impedint la paralització total del servei que només es veuria limitat en alguns aspectes. Aquesta característica que em permeto la llibertat d'anomenar "multiservidor en un" (malgrat que reconec que és una denominació poc ortodoxa) es potenciarà amb l'entrada al mercat dels processadors multinucli i l'augment del parc de màquines multiprocessador.

Empreses com ara Red Hat (líder en el mercat de servidors Linux amb els seus productes Enterprise Server) ja estan demanant la seva inclusió en el nucli del sistema, en campanyes molt actives. De fet, els mateixos desenvolupadors del kernel estan sospesant aquesta inclusió, ja que són moltes les distribucions que l'inclouen. Entre aquestes s'hi troben les principals: SuSE, Fedora, Debian (en les edicions experimental i de desenvolupament) i altres sistemes diferents de GNU/Linux com NetBSD 2.0 .

Tot i això, sembla que ningú vol prendre la responsabilitat activa en la inclusió de Xen al nucli del sistema, per la qual cosa la seva incorporació encara podria trigar en veure la llum. Un factor juga a favor de Xen: Microsoft està donant molta empenta a les seves solucions de virtualització, en competència directa amb VMware (que també ofereix el mateix tipus de producte), per la qual cosa si el món del programari lliure no es vol quedar enrere en aquesta cursa, ha d'apostar per alguna mena de solució en aquest sentit, i la més versàtil i desenvolupada actualment és Xen.

Més informació:

Plana web oficial de Xen
http://www.cl.cam.ac.uk/Research/SRG/netos/xen/