dissabte, d’octubre 15, 2005

ReactOS avança en la seva compatibilitat amb Windows

Algunes captures de pantalla mostren fins i tot el procés d'instal·lació de l'Office 2003, malgrat que el sistema en si encara dista de ser usable en el treball diari.

ReactOS és un projecte interessant alhora que bastant desconegut per part de l'usuari final. El seu objectiu és crear un sistema operatiu compatible a nivell de drivers i aplicacions amb Windows NT/2000/XP però lliure i gratuït. Fins a ara, i comptant que es trobava a les beceroles del seu desenvolupament, el seu nivell de compatibilitat era encara molt limitat, però durant aquests darrers mesos ha experimentat un avanç important que l'ha dut a poder executar fins a la darrera versió disponible al mercat de la suite ofimàtica de Microsoft, l'Office 2003.

Tot i això, i encara que el seu desenvolupament s'estengui des del 1998, ReactOS encara no és un producte usable (extrem aquest admès pels seus creadors), malgrat que es pot perfilar com a un bon substitut del Windows per a aquelles persones que per un o altre motiu depenen d'aplicacions que només funcionen sobre el sistema operatiu de Microsoft, però que volen donar el salt a una arquitectura oberta. En aquest cas hem d'insistir en el fet que qualsevol canvi en l'arquitectura interna de Windows pot trigar temps a ser adaptat i aplicat a ReactOS, i no es pot garantir el funcionament de les futures versions de programari nadiu per a Windows.

De moment, la darrera versió disponible per a descàrrega d'aquest sistema és la 0.2.7, que podem obtenir com a Live CD, imatge ISO per a la seva instal·lació, o bé com a imatge de disc virtual per a l'emulador de màquina virtual hardware QEMU. Naturalment, també podem descarregar-ne el seu codi font.

En els diferents "screenshots" (captures de pantalla en anglès) veiem en funcionament sota aquest sistema operatiu programari tan interessant com Office 2003 (malgrat que en aquesta captura hi ha truc: només veiem la primera pantalla d'instal·lació, no el paquet ofimàtic funcionant efectivament), OpenOffice 1.1.4, els jocs Unreal Tournament i Deus Ex, el reproductor d'animacions multimèdia Flash, el popular client de xat mIRC (del qual se n'han fet nombrosos clons per a altres sistemes operatius) o altres utilitats com WinRAR.

ReactOS encara no està madur, però promet. El principal handicap que pot tenir és un llarg cicle de desenvolupament, que permeti a Microsoft -companyia per a la qual aquest sistema no és competència ni de bon tros- treure al mercat noves versions dels seus productes, principalment de Windows, tornant a deixar desfasat al ReactOS.

Més informació:

ReactOS Homepage
http://www.reactos.org/xhtml/en/index.html