dimarts, d’octubre 04, 2005

El projecte OpenOffice farà una implementació nativa per a Mac OS X de la seva suite ofimàtica

Les úniques opcions disponibles de moment per als usuaris de Mac OS X que volen emprar la suite ofimàtica lliure és la implementació que necessita el servidor de finestres X11 o Neo/J Office, una versió nativa però desactualitzada.

Fins ara OpenOffice està disponible per a les plataformes Windows, Linux i Solaris de forma nativa, i malgrat que també el podem instal·lar sota Mac OS X amb el prerequisit de disposar del servidor d'X-Windows X11 (subministrat per la pròpia Apple per a ser descarregat des de la seva plana web, i ja inclòs de sèrie a les darreres versions del sistema operatiu), ràpidament ens n'adonem que OpenOffice no s'integra totalment amb la interfície d'usuari tan típica del sistema operatiu de la companyia de Cupertino. Això és degut al fet que el projecte OpenOffice ha creat la seva versió per a Mac OS X com a un port de la versió per a Unix/Linux. Malgrat tot, hi ha una alternativa: es tracta de NeoOffice/J, un port d'OpenOffice natiu per a Mac OS X que empra Java. L'únic inconvenient d'aquest paquet és que ara per ara es troba desactualitzat.

A la recentment celebrada conferència de desenvolupadors i usuaris d'OpenOffice (OOoCon, realitzada a Eslovènia), l'equip de desenvolupament d'aquesta suite ofimàtica va anunciar la seva decisió de realitzar una implementació de la versió 2.0 per a Mac OS X sota Cocoa, l'estàndard de programació d'aplicacions natives del sistema operatiu de la companyia de Cupertino. D'aquesta forma, OpenOffice suportarà funcionalitats tan simples i habituals com el drag&drop (arrossegar i deixar anar) que ara mateix no suporta en la seva versió per a Mac OS X.

De moment, la versió disponible per a Mac OS X d'OpenOffice 2.0 -que es pot descarregar des de la seva plana web- continua necessitant la presència del servidor X11.

Més informació:

Some OO.oCon Lessons
http://www.tbray.org/ongoing/When/200x/2005/10/01/Open-Office-Conference#p-1