dimarts, de setembre 27, 2005

Creada associació per a estandarditzar i promoure l'ús de les distribucions Linux basades en Debian

El principal objectiu de la Debian Common Core Alliance és la creació d'unes especificacions basades 100% en el nucli de Debian i que al mateix temps compleixin amb les normes LSB (Linux Standard Base) del Free Standards Group.

Debian és més que una simple distribució de GNU/Linux, és la base sobre la qual es desenvolupen moltes altres distribucions com per exemple Ubuntu. Però a més, Debian gaudeix de fama de ser la distribució més lliure pel seu contracte social, que garanteix entre altres punts que en aquesta distribució s'emprarà només programari que compleixi amb els preceptes del programari lliure. Basant-se en això es construeix la distribució Debian pròpiament dita, que és agafada per altres empreses o organitzacions com a base per a les seves pròpies distribucions, personalitzant-la i afegint-li nou programari.

La Debian Common Core Alliance (DCCA) és una organització l'objectiu de la qual és estandarditzar aquesta base Debian amb una sèrie de normes a seguir i una certificació, a més de promocionar la seva adopció en el sector empresarial amb una sèrie de productes i serveis. En cap cas la DCCA crearà una distribució, si no unes normes per a certificar les distribucions dels fabricants.

Aquest estàndard no va en contra de Linux Standard Base, ni s'intenta imposar com a alternativa, si no més aviat col·laborar i estar dins d'aquest. Tot i això, i estranyament, les empreses que consten com a fundadores i principals pilars de la DCCA no són cap de les que consten com a suport de LSB: Knoppix, Xandros, UserLinux, Progeny, Linspire i l'espanyola LinEx entre d'altres.

L'avantatge d'un estàndard lliure recolzat per diversos fabricants com és la DCCA és que l'usuari no depen d'un proveïdor de programari concret, si no que els seus programes, en complir amb l'estàndard, poden funcionar sota les distribucions de qualsevol de les companyies membre de l'organització.

La primera versió de l'estàndard DCCA s'espera per a finals de setembre/principis d'octubre.

Més informació:

DCC Alliance
http://www.dccalliance.org/