dimarts, de setembre 20, 2005

El Free Standards Group allibera les especificacions de LSB 3.0

Canvis menors per a una especificació que sembla haver madurat.

Linux Standard Base (LSB) és un estàndard basat en l'especificació POSIX i creat per una sèrie de distribucions Linux i companyies productores de programari importants dins del món de GNU/Linux sota l'empara del Free Standards Group (FSG) per tal de mantenir un criteri comú de construcció d'una distribució, de forma que el programari creat per petites empreses o programadors independents pugui funcionar correctament sobre qualsevol distribució que compleixi amb l'estàndard LSB. De fet, i sense aquest estàndard o un d'equivalent, Linux es podria fraccionar en diferents variants incompatibles entre elles igual al què li va passar al Unix en els seus primers temps d'existència. Les companyies que vulguin certificar els seus productes conforme compleixen les normes LSB han de passar una sèrie de proves.

LSB és un estàndard dirigit a tothom, però especialment interessant per al món empresarial, doncs amb GNU/Linux realment garanteix la independència del proveïdor de programari.

L'estàndard LSB dicta una sèrie de mínims que han d'acomplir les distribucions Linux per a ser compatibles, com per exemple el compilador que han de tenir, les llibreries i les seves corresponents versions o el format dels paquets d'instal·lació. A partir d'aquí, cada fabricant pot incorporar més programari i funcionalitats sense problemes, sempre que no entrin en conflicte amb l'estàndard.

Al seu torn, l'estàndard LSB fa més atractiu a Linux com a plataforma de desenvolupament per als programadors.

LSB 3.0 es divideix en tres seccions o mòduls: l'especificació "core" o genèrica que inclou set suplements específics per a altres tantes arquitectures i que es divideix al seu torn en tres "llibres" (l'especificació ELF, l'especificació de la interfície LSB i l'especificació de paquets), el mòdul C++ també amb set suplements per a diferents arquitectures, i finalment el mòdul de gràfics.

En general, els canvis des de la darrera versió "major" de LSB no són significativament radicals, però sí que es posen al dia les versions d'alguns programes necessaris, com el compilador GCC, que ara s'actualitza a la versió 3.4 enlloc de la 3.3 . També s'inclou una nova ABI (application binary interface) per al compilador de C++.

Degut al fet que LSB 3.0 no es considera com a una revisió, si no com una versió major de l'estàndard, l'organització no pot garantir la compatibilitat a nivell de binaris amb distribucions que compleixin amb la versió anterior (2.1 és la immediatament anterior a aquesta) de l'estàndard, però sí al revés, és a dir, que els binaris compilats per a complir amb una versió anterior de LSB poden córrer tranquil·lament en la versió 3.0 .

El FSG ha anunciat que des de la seva publicació, LSB 3.0 té el suport d'empreses de la talla de Novell o Red Hat, el Debian Common Core Alliance i el consorci Asianux, consistent en una aliança de diversos fabricants asiàtics de Linux: Red Flag Linux (Xina), Miracle Linux (Japó) i Haandsoft (Corea del Sud), i s'espera que aquesta llista vagi creixent.

Més informació:

Linux Standard Base Project
http://www.linuxbase.org/