dimecres, de setembre 14, 2005

Nou esport: intentar piratejar el Mac OS X per a plataformes x86

Mentre que els hackers intenten executar les versions de desenvolupament del Mac OS X fora dels equips de proves subministrats per Apple, la companyia de Cupertino s'esforça per protegir el seu sistema propietari de ser executat sobre maquinari que no sigui el seu.

Des del mateix moment en què Steve Jobs va anunciar el canvi de plataforma d'Apple des del PowerPC a l'arquitectura x86-64 i va donar a conèixer la doble vida que el Mac OS X havia mantingut els darrers cinc anys, l'obsessió de molts hackers es va centrar en un vell somni que la comunitat informàtica havia mantingut viu per mitjà d'emuladors: poder executar el sistema operatiu d'Apple en un PC corrent.

L'oportunitat es va presentar amb la venda dels kits per a desenvolupadors que la companyia de Cupertino va preparar per a què els programadors que treballen en la seva plataforma puguin començar a veure les capacitats dels seus futurs equips basats en xips Intel. Aquests kits consisteixen en un ordinador Apple construït sobre un Pentium 4 i la versió per a aquesta plataforma del Mac OS X.

Tot i estar basats en el mateix processador i xipset que un PC estàndard, els Mac's Intel tindran nombroses diferències que els intentaran fer únics i diferenciats de la resta de compatibles PC. Per exemple, no usaran un sistema de BIOS tradicional, si no el nou estàndard EFI proposat per Intel i que empra una part de firmware i una altra de programari per a realitzar funcions com l'arrancada d'un sistema operatiu o facilitar l'actualització del firmware de l'ordinador. A més, s'especula amb la introducció de xips especials a la placa base dels ordinadors basats en microprocessadors Intel i fabricats per Apple l'única funció dels quals seria la de diferenciar aquestes màquines de la resta de PC's normals. Si en arrancar, el Mac OS X no trobés aquests xips, simplement no continuaria la seva execució.

Actualment ja hi ha algun d'aquests mecanismes de protecció, tot i que ha estat ràpidament burlat per a permetre l'execució del sistema operatiu d'Apple en un PC corrent a través de dues vies: emulació amb VMware, i de forma nativa.

La primera opció, emprant l'emulador de màquina virtual hardware VMware, sembla ser la que té més èxit i més adeptes, ja que amb aquest programa de virtualització de maquinari podem controlar els detalls de com serà la màquina emulada, amb la qual cosa podem simular el maquinari real que es trobarà qualsevol Mac OS X en un ordinador fabricat per Apple.

Tot i que l'execució directa (sense haver-hi pel mig cap emulador) és difícil, sembla no ser impossible, doncs alguns hackers ho han aconseguit.

Aquí el secret sembla raure en construir i aplicar una sèrie de pegats que "enganyen" al sistema d'Apple per tal què cregui que està treballant sobre un Mac. En alguns llocs, com en el weblog "Mac OS x86" ens expliquen com instal·lar aquest sistema operatiu de forma nativa emprant per a això, precisament, el programa VMware.

Davant d'aquests esforços, Apple ha volgut blindar encara més el seu sistema contra execucions no autoritzades en altres màquines, i a banda d'incloure a la llicència d'usuari (EULA) una clàusula que li impedeix legalment executar el Mac OS X en qualsevol PC "genèric", també ha inclòs altres mecanismes per software. Per exemple, els programes que acompanyen a la nova compilació de desenvolupament de Mac OS X sobre x86 (versió 10.4.2) no s'executen sota les versions anteriors del sistema per a la mateixa plataforma.

Més informació:

Mac OS x86
http://www.xplodenet.com/blog/

Apple/Intel FAQ
http://appleintelfaq.com/

Twin Mac - Your Dual-Boot x86 Mac Resource - Apple Seeds New Marklar Build... Locks Out Pirates
http://twinmac.com/modules.php?name=News&file=article&sid=34

1 Comments:

At 21:33, Anonymous Anònim said...

A real enlightening blog. Don't stop now. Here's the resolve a lot of people are searching for; how to buy & sell everything, like music on interest free credit; pay whenever you want.

 

Publica un comentari a l'entrada

<< Home