dilluns, de juny 06, 2005

Especial IGC/INET 2005 – De la gestió de continguts a l’aplicació de l’OpenOffice a l’empresa

En el primer dia del congrés de referència sobre noves tecnologies Gerry McGovern ens ha ilustrat sobre com desenvolupar una web d’èxit… per pocs diners.

Gerry McGovern és considerat com l’autoritat mundial més preeminent en gestió de continguts i negocis online. Ha publicat diversos llibres sobre el tema I és present en un gran nombre d’esdeveniments relacionats amb les noves tecnologies des de fa més de 10 anys, donant conferències sobre el tema que més domina.

La xerrada de McGovern ha tractat sobre com aconseguir realitzar un website d’èxit, sense cap mena de dubte una tasca difícil i feixuga. Les claus que ha donat McGovern són (a grans trets) les següents:

  • L’internauta no té paciència. És necessari que el website vagi “al gra”, tant en l’apartat de presentació (navegabilitat, facilitat per a trobar els continguts,…) com pel que fa als continguts en sí, la seva redacció. L’últim que vol un usuari és esperar i, per tant, és l’últim que farà.
  • La clau rau en satisfer necessitats. Segons McGovern, els internautes no busquen informació a la web, si no solucions pràctiques als seus problemes reals. Satisfer aquesta necessitat significa guanyar un nou lector.
  • Sobretot hem de poder controlar la nostra web. Un fet en el que ha insistit amb força és que mai hem de crear un website que no puguem controlar de forma simple.
  • Menys i millor, no més i mediocre. No hem d’omplir la nostra web amb continguts innecessaris. Fent bona la dita “allò bo si és breu, dos cops bo”*, és millor tenir poc contingut i de qualitat que no pas molta “palla”.
  • Identificar l’audiència. No podem fer una web per a tothom, ens hem de centrar en un grup concret de lectors, malgrat que aquest sempre pot ser més o menys especialitzat i més o menys restringit. Com a màxima, les “webs per a tothom” no existeixen.

La resta de la jornada matinal del dilluns ha estat marcada pels altres tutorials que s’han donat, sobre OpenOffice a l’empresa, l’IPv6 i la certificació i signatura digital.

Més informació:

Gerry McGovern: Content management solution, Killer Web Content
http://www.gerrymcgovern.com/

Internet Global Congress - IGC2005
http://www.igcweb.net/

* Traduït literalment de l’original en castellà