dimarts, de maig 03, 2005

Mes ideies sobre la Install Party a Girona

Hi he anat reflexionant, i més que muntar una pura i dura install party, potser millor seria que la install tingués cabuda en un concepte més ampli de jornada, amb actes organitzats per a informàtics i actes per a empresaris. Per a informàtics: enfocar-ho sobretot a tècnics i a estudiants, i parlar de temes concrets (ex: servidor de terminals sota Linux). Per a empresaris: quins beneficis de tota mena poden obtenir del programari lliure i què els suposa.

Encara n'haig de parlar d'això amb el GiLUG, però crec que més o menys és la ideia que ja se n'havien fet.