dissabte, d’abril 28, 2007

Estudi revela la distribució d'Internet al món

Les zones del planeta que gaudeixen de més connectivitat són les què també disposen d'un poder adquisitiu més gran, el què posa de relleu la famosa "escletxa digital".

L'empresa IPligence (el nom de la qual sembla ser un divertit anagrama format per les paraules Inteligence -intel·ligència en anglès- i IP per Internet Protocol) ha donat a conèixer un mapa visual d'Internet al món, confeccionat en base a la distribució de les adreces IP, aquelles que s'assignen a qualsevol màquina connectada a la Xarxa. Una adreça IP es composa de quatre grups de dígits, cadascun dels quals pot abarcar un rang que va des del zero fins al 255. Per exemple, una adreça IP vàlida podria ser 134.15.3.176 .

El mapamundi de la distribució d'Internet es composa d'una sèrie de punts que mitjançant un codi de color i mida indiquen el número d'IP's usades en una determinada àrea geogràfica.

Donant un cop d'ull ràpid al mapa podem veure clarament com Amèrica del Nord, Europa i l'Est d'Àsia són les zones amb més densitat d'adreces IP, mentre que bona part d'Amèrica del Sud, gairebé tota Àfrica (amb la notable excepció d'una part de Sud-àfrica), tota la part occidental d'Austràlia i tot Àsia central tenen molt poca connectivitat a Internet.

En números, Amèrica del Nord s'endú la palma amb un 55,932% del total d'adreces IP, seguit d'Europa amb un 21,510%, cosa que representa poc més de tres quartes parts del total d'IP's al món. A aquestes dues zones geogràfiques els segueix Àsia amb un 14,015%, Sud-amèrica amb un 3,525%, Oceania amb el 2,885% i Àfrica amb l'1,519%. Com a curiositat, destacar el 0,001% del continent antàrtic, fet que suposa un total de 15.620 adreces IP assignades a aquesta massa de gel, encara que em permeto suposar que no corresponen als pingüins que habiten en aquestes latituds...

Una conclusió interessant es pot desprendre si superposem el mapa de repartiment d'adreces IP sobre un mapa de densitat de població a la Terra; aquí veiem com no existeix una relació directa entre les zones més poblades i un ús d'adreces IP més gran, pel què es pot concloure que la distribució de l'accés a Internet no és igual per a tothom. L'escletxa digital existeix, i es pot veure clarament en àmplies zones d'Àsia i d'Àfrica.


El què sí podem apreciar és una relació directa entre les zones del globus amb més poder adquisitiu i la distribució d'IP's, el que és preocupant ja que si estem en una era en la qual la informació és poder, els països que d'ençà del final de la Segona Guerra Mundial dominen el panorama internacional (incloses les dues principals potències perdedores d'aquell conflicte i que a posteriori van protagonitzar sengles recuperacions econòmiques qualificades de 'miraculoses') marcaran encara més les diferències amb vista al futur.

Més informació:

Mapa visual d'Internet realitzat per IPligence
http://www.ipligence.com/worldmap/